CSharp knjižnica

CSharp knjižnica je samo dodatek C# vadnici, kjer bomo našli razne metode, operaterje, zanke, itn.

CSharp knjižnica

indexOf

Metoda String.IndexOf() se v C# uporablja za iskanje indeksa. Prvi index v nizu je vedno 0!

contains

Metoda String.Contains() se uporablja za preverjanje nize, če se ta pojavi v določenem nizu ali ne, rezultat je lahko True ali False.

char

Metoda Char je podobna celemu številu, širine dva bajta. Z indeksom dostopamo do znakov v nizih. Znake lahko povečujemo v zanki.

length

Metodo Length() uporabimo, ko želimo izvedeti koliko elementov vsebuje array.

replace

Metoda Replace() zamenja element v nizu.

remove

Metoda Remove() odstrani del niza, parametra sta določena (od kje in koliko).

substr

Metoda Substr pridobi del niza. Če ga Remove metoda odstrani, ga Substr pridobi.

trim

Metoda Trim odstrani vodilne in končne presledke.

compareTo

Metoda CompareTo(a, b) vrne -1, če je a pred b, in 0 če sta v istem vrstnem redu, in 1 če je b pred a.

insert

Metoda Insert vstavi niz v niz.

system.linq namespace

Druge uporabne array metode, kot so Min, Max in Sum, najdemo v System.Linq namespace.