Zanke

C# podpira običajne logično matematične pogoje:

Zanke

Zanke uporabimo takrat, ko želimo enega ali več stavkov ponoviti. Poznamo while, for, do while in foreach zanke. Če bi želeli izpisati stavek desetih števil, bi to naredili s preprosto funkcijo Console.WriteLine("1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10");, če bi želeli izpisati besedilo petkrat, bi napisali Console.WriteLine("Pozdravljen, svet!") 5x itn.

Ravno za takšne namene uporabimo zanke. Ni problem napisati dvakrat ali desetkrat enega stavka, problem se pojavi pri večjih podatkih. V takšnih primerih se poslužimo zank, ki jih bomo spoznali v spodnjih primerih.

while

Zanko while() uporabimo ko želimo, da se določeni stavki ponavljajo, dokler je določen pogoj izpolnjen. Uporabimo jo takrat, ko ne vemo kolikokrat bomo stavek ponovili, oziroma, ko ponavljanje zanke ni vnaprej znano. Če pa je število prehodov odvisno oziroma vemo koliko jih je, pa uporabimo zanko for().

Zanke lahko izvajajo blok kode, dokler je dosežen določen pogoj, in so izredno priročne, saj prihranijo čas, zmanjšajo napake, in kodo naredijo bolj berljivo. Zanka while() teče skozi kodo, dokler je pogoj resničen (True).

  Sintaksa:

  while (pogoj)
  {
    // koda, ki se izvaja
  }

do while

Zanka do while() je različica zanke while(), in je razlika v tem, da ta zanka izvede blok kode enkrat, preden preveri ali je pogoj resničen, potem pa zanko preverja, dokler pogoj ni resničen (True). V spodnjem primeru bomo uporabili zanko do while(), in se bo zanka izvedla vsaj enkrat. To je zato, ker se blok kode izvede pred preizkusom pogoja.

  Sintaksa:

  do
  {
    // koda, ki se izvaja
  }
  while (pogoj)

for

Ko natančno vemo, kolikokrat želimo dostopati skozi blok kode, uporabimo zanko for().

  Sintaksa:

  for (prva izjava; druga izjava; tretja izjava)
  {
   // koda, ki se izvaja
  }

Prva izjava nastavi spremenljivko pred začetkom int i = 0, druga izjava potem določa pogoj, da zanka teče. Če je pogoj resničen, torej, če je 5 pri prvem primeru ali sodo število pri drugem primeru (i = i + 2) manjši od 0, se bo zanka začela znova (True), če je narobe (False), se bo zanka končala. Tretja izjava pa poveča vrednost i++ vsakič, ko se blok izvede, šteje števila po domače povedano, ker, če je ne bi bilo bi program tekel v neskončnost. Naredimo še primer s pomočjo Array, kjer bomo zrcalili besede.

foreach

Obstaja tudi foreach() zanka, ki se uporablja izključno za preiskovanje elementov v nizu. Naslednji primer bo izpisal vse avte v seznamu (array), z uporabo zanke foreach().

  Sintaksa:

  foreach (vpišemo ime spremenljivke in ime seznama)
  {
   // izvrši se blok kode
  }