Izjave

Izjavo uporabimo, da se del kode izvrši, ko je pogoj resničen. Te majhne in enostavne metode uporabljamo, da se rešimo dolgega pisanja. Namesto, da bi kodo pisali 100x, za to uporabimo zanko, ki se izvede, če je pogoj resničen. V nekaj primerih si bomo ogledali vse tri vrste, ki se imenujejo if(), else if() in else. Zanka else je vedno zadnja, prvo uporabimo drugi dve zanki, in na koncu rečemo "če pa ni nič od tega, pa naredi sledeče", za kar uporabimo zanko else.

Izjave

if

Izjavo if() uporabimo takrat, ko želimo, da se del kode izvrši, ko je določen pogoj resničen.

  Sintaksa:

  if (pogoj)
  {
    // koda, ki se izvede če je pogoj resničen
  }

else if

Izjavo else if() uporabimo ko je izjava if() napačna.

  Sintaksa:

  if (prvi pogoj)
  {
    // koda, ki se izvede če je prvi pogoj resničen
  }
  else if (drugi pogoj)
  {
    // koda, ki se izvede če je drugi pogoj resničen
  }

else

Izjavo else uporabimo takrat, ko sta izjavi if() in else if() napačni.

  Sintaksa:

  if (prvi pogoj)
  {
    // koda, ki se izvede če je prvi pogoj resničen
  }
  else if (drugi pogoj)
  {
    // koda, ki se izvede če je drugi pogoj resničen
  }
  else
  {
    // koda, ki se izvede če sta pogoja napačna
  }

switch

Izjavo switch() uporabimo, ko želimo izbrati enega od številnih alternativ v kodi, ki se morajo izvršiti.

  switch()
  {
    case a:
     // blok kode
     break;
    case b:
     // blok kode
     break;
    default:
     // blok kode
     break;
  }

Ključna beseda break se izklopi iz stikalnega bloka (switch()), ko C# doseže točko break. To bo ustavilo izvajanje kode, in njenih preizkušanj primerov znotraj kode. Ko najde ujemanje, in zaključi, je čas za break in ni potrebe za več testiranj. Ključna beseda break lahko prihrani veliko časa, ker enostavno "ignorira" preostalo kodo oziroma del kode.

break

Stavek break, ki smo ga uporabili v zgornjem primeru pri izjavi switch, in se uporablja za končanje kode. Napisali bomo primer štetja števil od 1 do 10, in pri številki pet, se bo program ustavil.

continue

Stavek continue je podoben break stavku z razliko, da continue nadaljuje z izvajanjem kode, ko pride do izbrane točke, v našem primeru številke 3.