Spremenljivke

Spremenljivke so zabojniki za shranjevanje podatkovnih vrednosti, in poznamo nekaj različnih vrst (definirane z različnimi ključnimi besedami), prikazane v spodnji tabeli.

Spremenljivke

Splošna pravila za imenovanje spremenljivk:

  1. imena lahko vsebujejo črke, številke in podčrtaj_
  2. ime se mora začeti s črko
  3. ime se naj bi začel z majhno črko, in ne sme vsebovati praznega prostora
  4. ime je lahko napisano z mojeIme ali mojeime, in to sta dve različni spremenljivki
  5. ključnih ali rezerviranih besed ne moremo uporabljati v imenih
int shrani cela števila brez decimalk, na primer 123 ali -123
double shranjevanje decimalnih števil, na primer 1.22 ali -1.22
char shranjuje posamezne znake, ko je 'a' ali 'B', in so označene z enojnimi narekovaji
string shranjuje besedilo, kot je na primer 'Pozdravljen, svet!', in njene vrednosti so označene z dvojnimi narekovaji
bool shranjuje vrednost dveh parametrov, true ali false

Ustvarjanje spremenljivk

Če spremenljivko želimo ustvariti, ji moramo določiti vrsto, in ji dodeliti vrednost.

    type imeSpremenljivke = vrednost;

Kjer je type vrsta, na primer int ali string, variableName je ime, znake enakosti = se uporablja za dodelitev value ali slovensko vrednosti spremenljivki. V naslednjem primeru bomo ustvarili spremenljivko string, ki shrani besedilo.

Poglejmo si še spremenljivko int, ki shranjuje števila.

Prikaz spremenljivk

Metoda WriteLine() se pogosto uporablja za prikaz vrednosti v konzoli, in ko želimo kombinirati besedilo in spremenljivko, uporabimo znak +.

S spremenljivkami se lahko poigravamo. Lahko tudi ustvarimo besede in številke skupaj, si oblikujemo stavek itn.

Konstante

Če ne želimo, da drugi (ali mi sami) prepisujejo obstoječe vrednosti, lahko dodamo vrednost const, kar bo spremenljivko razglasilo za konstanto, pomeni nespremenljivo in samo za branje. Ključna beseda const je uporabna, če vedno želimo, da spremenljivka shrani enako vrednost, zato, da ne 'zmešamo' kode. Konstantne spremenljivke ne moremo prijaviti, če ne dodelimo vrednosti, in v takšnih primerih pride do napake.

Identifikatorji

Spremenljivke morajo biti napisana oziroma identificirana z edinstveni imeni, kateri se imenujejo identifikatorji. To so lahko kratka imena [a ali b], lahko pa tudi daljša [ime, avto, vreme].