Microsoft Visual Studio

Ko naložimo Visual Studio, in ga zaženemo se nam pojavi okno, kjer izberemo Create a new project oziroma Naredi nov projekt. Po kliku na Create a new project se nam odpre novo okno, kjer izberemo Console App (.NET Core). To je konzola, kamor bomo pisali kodo, in kliknemo na gumb Next (slo. Naprej). V zadnje okno vpišemo še ime projekta, in lokacijo, kamor projekt želimo shraniti, in zaključimo s tipko Create. S pritiskom na gumb Create smo tudi izdelali naš prvi projekt HelloWorld, in če sedaj program zaženemo s tipko F5, se bo v novem oknu izpisalo HelloWorld.

Microsoft Visual Studio 1
Microsoft Visual Studio 2
Microsoft Visual Studio 3
Microsoft Visual Studio 4
Microsoft Visual Studio 5