Obrobe

Obrobe omogočajo, da določimo slog, širino in barvo elementa, katere lastnosti določajo mejo elementov. Dovoljene so štiri vrednosti, te so določitev zgornje, spodnje, desne in leve obrobe. V praksi je to tista obroba (okvir ali meja), ki je okrog HTML elementov.

Meje

Lastnost border-style ima štiri vrednosti, trdno (solid), črtkano (dashed), pikčasto (dotted) in dvojno (double), pomeni da bo zgornja obroba trdna, spodnja dvojna, desna črtkana, in leva pikčasta. Če ima obroba dve ali tri vrednosti, določimo eno ali več vrednost dvema lastnostnima top-style: solid, bottom-style: solid in podobno.

Barvne obrobe

Mešane obrobe

Oglejmo si postavitev štirih različnih okvirjev, na vsaki strani elementa drugačen.

Zaokrožene obrobe

Oglejmo si še nekaj primerov, kako izgledajo zaokrožene obrobe.