Marža

Marža lahko HTML element zamakne, kamorkoli želimo, gor, dol, levo ali desno na spletni strani. Z maržo se dela ogromno, ker dosti stvari, sploh, ko začneš delati z atributi kot so code, textarea in podobni, potrebuješ elemente zamikati.

Marža

Marže imajo lastnosti za dodajanje zamikov na vsaki strani posebej, predstavljeni v seznamu.

Vse te štiri lastnosti pa imajo sledeče vrednosti:

VREDNOST OPIS
auto brskalnik izračuna maržo samostojno, in prilagodi spletni strani
length določimo maržo v px, pt ali cm
% marže določimo v odstotkih
inherit marže so določene od parent elementa

Marže vsebujejo samodejno vrednost auto value, ki jo lahko nastavimo tako, da samodejno vodoravno centrira element znotraj njegovega kontejnerja <div>. HTML element bo nato prevzel določeno širino, preostali prostor pa bo enakomerno razdeljen med levim in desnim robom. Zgornji in spodnji zamik HTML elementov sta združeni v en odmik, ki je enak največjemu od obeh. To se nikoli ne zgodi na levem in desnem robu, vedno samo na zgornjem in spodnjem.