Obrazci

Obrazci se uporabljajo za zbiranje uporabniškega vnosa, ki se običajno pošlje strežniku za obdelavo. Oznaka <input> ima lahko tudi atribut <value>, ki nam prikazuje vneseno vrednost. Atribut <value> se uporablja za izpis iz baze. Obrazec je zbrinik za različne vrste vpisov

Obrazci

Obrazec je zbirnik za različne vrste vnosnih elementov, kot so besedni vnos, potrditvena polja, izbirni gumbi, gumbi za pošiljanje itn.

besedni vnos

Definira enovrstično polje za vnos besedila.

vnos gesla

Definira polje za vpis gesla.

pošiljanje podatkov

Definira gumb za pošiljanje podatkov obrazca v bazo.

ponastavitev obrazca

Definira gumb za ponastavitev obrazca, in njihove privzete vrednosti (če obstaja).

izbirni gumb

Definira izbirni gumb.

potrditveno polje

Definira potrditveno polje.

polje za email

Se uporablja za vnosna polja, ki morajo vsebovati poštni naslov.

izbira datoteke

Definira polje za izbiro datoteke, in gumb Predloži za nalaganje datoteke.