Seznami

Seznami omogočajo, da združimo nabor elementov v sezname. Sezname lahko pišemo z oznakama ol in ul, če uporabimo ol, bodo seznami šteti s številkami, pri uporabi ul pa s pikami. Oznake <li> definira postavko seznama, ki se uporablja znotraj seznamov <ol> in <ul>. HTML podpira tudi sezname, ki opisujejo izraze, in so definirani kot <dl, ki definira seznam opisov, <dt>, ki definira izraz, in oznako <dd, ki izraze opisuje.

Seznami

Urejen seznam – ol

Seznam, ki se začne z oznako <ol> je urejen, in bo privzeto označen s številkami, vsak element v seznamu se začne z oznako <li>.

Neurejen seznam - ul

Seznam, ki se začne z oznako <ul> je neurejen, in bo privzeto označen z majhnim črnim krogom, vsak element v seznamu se začne z oznako <li>.

Opisni seznam – dl

Opisni seznam <dl> (ang. Description list) je seznam izrazov z opisom vsakega izraza. Oznaka <dl> definira seznam opisov, oznaka <dt> definira izraz in oznaka <dd> opisuje izraze.