Tabele

Znotraj elementa <table> se vedno definira atribut <thead>, in znotraj tega atributa <tr>. Tr pomeni table row, ki pove koliko stolpcev bo imela tabela, znotraj <tr> je <td>, ki pa so podatki tabele. Naslednji atribut, ki se definira znotraj tabele je <tbody> , in prikazuje vrstice. Za vpisovanje glave tabele, uporabimo atribut <th>, ker okrepi besedo (uporabi krepko pisavo). Tretji atribut pa je <tfoot>, ki sicer ni obvezen, je pa dobrodošel pri izračunih. Isto lahko uporabimo pod-atributa <tr> in <td>.

Tabele

html tabele

HTML tabele nam omogočajo razporeditev podatkov v vrstice in stolpce.

obrobe tabele

HTML tabele imajo lahko različne vrste obrob, tako slogov kot oblik, pa si oglejmo primer. Uporabil sem različne obrobe v vsakem elementu, uporabil sem tudi nekaj CSS-a samo za prikaz.

glava tabele

Glava tabele je definirana s <th> elementom, in vsak element predstavlja celico tabele.

colspan

Če želimo večji razpon celic v stolpcih, bomo za to uporabili atribut colspan.

rowspan

Če želimo razpon celic v vrsticah, uporabimo za to atribut rowspan.