HTML Oznake

HTML Oznake predstavljajo knjižnico ali zbirko mogoče, vseh super uporabnih oznak, in jih še dodajam. Zaenkrat sem uspel dodati le majhen delček, ampak vseeno dovolj za začetnike.

HTML Oznake

kbd

Oznaka <kbd> se uporablja za definiranje vnosa tipkovnice. Vsebina je prikazana v monospace pisavi, ampak s pomočjo CSS lahko to spremenimo.

textarea

Oznaka <textarea> določa več vrstični nadzor vnosa besedila. Textarea je okno, kamor se vpisuje besedilo na spletni strani. To se uporablja za komentiranje, social chat, novice itn.

  <textarea rows10, cols="30">BESEDILO</textarea>

Stvar je preprosta v glavo bomo vpisali <textarea rows10, cols="30">BESEDILO</textarea>, kjer rows pomeni koliko vrstic bo oznaka prikazala, cols pa je dolžina. Oznako lahko tudi povečujemo, to je v privzetem načinu, in ko se vpiše več kot deset vrstic teksta se pojavi drsnik. Če drsnika nočemo (oznako uporabimo za drug namen, kot je vpisovanje kode) potem v slog vpišemo style='overflow: hidden;' in drsnik se skrije. Ko to storimo, moramo v rows vpisati točno število vrstic, da vse prikaže. Če želimo imeti textarea samo za branje, v glavo textarea vpišemo readonly.

pre

Oznaka <pre> definira vnaprej oblikovano besedilo. Besedilo v <pre> je prikazano s pisavo fiksne širine, besedilo pa ohranja presledke in prelome vrstic. Besedilo bo prikazano točno tako, kot je zapisano v izvorni kodi.

code

Oznaka <code> se uporablja za določanje dela računalniške kode. Vsebina v notranjosti je prikazana v privzeti pisavi monospace, in jo lahko v CSS spremenimo, kot tudi druge stvari.

samp

Oznaka <samp> se uporablja za definiranje izhoda iz računalniškega programa. Vsebina v notranjosti je prikazana v privzeti pisavi monospace, in jo lahko spremenimo s pomočjo CSS.

var

Oznaka <var> se uporablja za definiranje spremenljivk v programiranju, ali matematičnih izrazih. Z oznako var med elemente dodajamo oklepaje, ker če vpišemo style v odstavek, se oklepaji ne bodo videli, če damo lomljene oklepaje v <var><></var> so vidni.

strong

Oznaka strong se uporablja za definiranje besedila, in je običajno prikazana krepko. Uporabimo lahko tudi oznako b, ki besedilo naredi krepko.

video

Oznaka <video> se uporablja za vstavljanje videa v dokument. Vsebuje eno ali več oznak <source> z različnimi video viri. To je za namen brskalnika, ki bo izbral prvi vir, ki ga podpira. Besedilo, ki ga vpišemo med vrstice <video> in </video> bo prikazano samo v brskalnikih, ki elementa <video> ne podpirajo. Obstajajo trije podprti video formati, to so MP4, WebM in OGG.

picture

Oznaka <picture> nam omogoča več prilagodljivosti pri določanju slik. Najpogostejša uporaba elementa <picture> je za zapolnitev vidnega polja našega brskalnika, ko želimo oblikovati več slik naenkrat. Oznaka <picture> vsebuje oznaki <source> in <img>. To je za namen brskalnika, ki bo izbral prvi vir, ki ga podpira.

img

Oznaka <img> se uporablja za prikaz slike v HTML dokumentu. Slike niso vstavljene v spletno stran, a so povezane s spletnimi stranmi. Oznaka <img> ustvari prostor za prikaz slike.

Opomba: Vedno določimo tudi višino (ang. Height) in širino (ang. Width) slike, ker če ta dva pogoja nista določena, lahko stran utripa, ali se pojavi kakšna druga napaka.

section

Oznaka <section> določa razdelek v HTML dokumentu. Da pride do pravega izraza ga spremenimo s pomočjo CSS

Oznaka <nav> določa niz navigacijskih povezav, zelo uporabno za izdelavo glave na naši spletni strani. Upoštevati moramo, da ni potrebno, da so vse povezave znotraj elementa, čeprav je to smiselno, vsaj v glavi. Brskalniki, ki uporabljajo bralnik zaslona za invalide, lahko s tem elementom ugotovijo, ali naj izpustijo začetno obdelovanje vsebine.

mark

Oznaka <mark> določa označeno besedilo, in s pomočjo CSS obliko lahko spreminjamo.

oznake

Oznaka <i> določa del besedila z nadomestno obliko. Vsebina oznake, je običajno prikazana v poševni pisavi, vedno pa jo seveda lahko spremenimo s pomočjo CSS. Oznaka <i> se pogosto uporablja za tehnične izraze, za besedne zveze iz drugega jezika, misli itn. Element <i> uporabimo v primeru, da ni drugega ustreznejšega pomenskega elementa. Med drugimi elementi so podani še:

OZNAKE IZGLED
<i> Pozdravljen svet!
<em> poudarja besedilo Pozdravljen svet!
<cite> naslov dela, citat Pozdravljen svet!
<dfn> definicijski izraz Pozdravljen svet!
<u> podčrta besedilo Pozdravljen svet!
<del> definira izbrisano besedilo iz dokumenta Pozdravljen svet!
<ins> definira besedilo, ki je bil vstavljen v dokument Pozdravljen svet!
<q> definira kratek citat Pozdravljen svet!
<s> določi besedilo, ki ni več pravilno, natančno ali relevantno Pozdravljen svet!
<small> definira manjše besedilo Pozdravljen svet!
<span> je vgrajeni zabojnik Pozdravljen svet!
<sub> definira besedilo, ki je pol znaka pod običajno vrstico Pozdravljen svet!
<sup> definira besedilo, ki je pol znaka nad običajno vrstico Pozdravljen svet!
<wbr določa, kje v besedilu bi bilo smiselno dodati prelom vrstice Pozdravljensvet!Pozdravljensvet!Pozdravljensvet!Pozdravljensvet!Pozdravljensvet!

email

Preko privzetega programa za elektronsko pošto nam lahko drugi pošiljajo sporočila z ukazom, ki ga vpišemo na spletno stran.

<a href="mailto: email naslov">vpišemo ime, ki bo prikazano na spletni strani</a>

html

Oznaka <html> je jedro HTML dokumenta. Je zabojnik vseh ostalih HTML elementov, razen oznake <!DOCTYPE>.

Opomba: Znotraj oznake <html> moramo vedno vključiti atribut lang, če želimo prijaviti jezik. Ta oznaka je namenjena pomoči iskalnikom in brskalnikom.

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="si">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>ime</title>
  </head>
  <body>

  </body>
  </html>
      

hr

Oznaka <hr> določa prelom vrstice na spletni strani (vidno kot črta). Element <hr> je najpogosteje prikazan kot vodoravno pravilo, ki se uporablja za ločevanje vsebine na naši spletni strani.

br

Oznaka <br> vstavi prelom vrstice.