AJAX

AJAX je najboljša stvar za izmenjavo podatkov s strežnikom, in posodabljanja delov spletne strani, brez ponovnega nalaganja celotne strani. V jQuery AJAX so stvari še boljše, ker z enim samim klikom na gumb spremenimo celotno spletno stran.

jQuery AJAX

Kaj AJAX je?

AJAX == Asinhroni JavaScript in XML (ang. Asynchronous JavaScript And XML)

Ajax je namenjen nalaganju podatkov v ozadju, in prikaz le teh na spletu, ne da bi ponovno naložili celotno stran. Najbolj popularna podjetja ali rajši aplikacije, ki uporabljajo AJAX so gMail, Google Maps, YouTube in Facebook. jQuery pa je malo bolj specialen, in ponuja več načinov za delovanje AJAX-a, in z jQuery metodami lahko s strežnika zahtevamo besedilo, HTML, XML ali JSON z uporabo HTTP Get in HTTP Post. Zunanje podatke ali bolje rečeno datoteke lahko nalagamo neposredno v izbrane HTML elemente naše spletne strani.

metoda load()

Metoda load() narejena v AJAX-u, ki je preprosta, ampak izredno močna metoda. Metoda load() podatke pridobi iz strežnika, in jih vrne ali naloži, če želite, na našo spletno stran. Datoteka, v kateri so vpisani podatki, ki se naložijo na strani se nahaja v primeru, pod imenom demo.html.

metodi get() in post()

Metodi get() in post() se uporabljata za zahtevo podatkov od strežnika. Metoda get() zahteva podatke iz določenega vira, metoda post() podatke predloži za obdelavo določenemu viru. Get se v bistvu uporablja samo za pridobivanje nekaterih podatkov iz strežnika, podobno medoti load(), medtem ko post() lahko uporabimo za pridobivanj nekaterih podatkov iz strežnika.

  1. HTTP zahteva: GET v primerjavi s POST
  2. GET podatke zahteva iz določenega vira
  3. POST podatke za obdelavo predloži določenemu viru

get()

Metoda $.get() zahteva podatke od strežnika z zahtevo HTTP GET, kar bomo tudi videli v primeru. Datoteka, v kateri so vpisani podatki, ki se naložijo na strani se nahaja v primeru, pod imenom demo.txt.

post()

Metoda $.post() zahteva podatke od strežnika z HTTP POST zahtevo. Programa ne morem naložiti na trinket, zato sem spodaj dodal še datoteko demopost.txt za download.