Animacije

Animacije z jQuery orodjem lahko ustvarjamo tudi po meri, za kar se uporablja jQuery metoda animate().

    $(zbirnik).animate({parameter}, speed, callback);
Animacije

Zahtevani parameter določa CSS lastnosti, ki jih je potrebno animirati. Izbirni parameter speed določa trajanje učinka, in lahko sprejme vrednosti slow, fast in millisecond's. Izbirni parameter callback se izvede po zaključku animacije. Privzeto imajo vsi elementi HTML statični položaj in jih ni mogoče premakniti. Če želimo manipulirati s položajem, ne pozabimo najprej nastaviti lastnost položaja CSS elementa na relativno, fiksno ali absolutno!

Metoda animate()

Potrebno si je zapomniti eno pomembno stvar, vsa imena lastnosti morajo biti v obliki camel – case, pomeni, da bomo morali pisati paddingLeft namesto padding-left, marginRight namesto margin-right itd. Prav tako barvna animacija ni vključena v osnovno knjižnico jQuery.

Manipuliranje z večimi lastnostmi

V primeru vidimo, da je mogoče manipulirati z večimi lastnostmi naenkrat.

Relativne vrednosti

Tudi relativne vrednosti je mogoče določiti (vrednost elementa je enaka trenutni vrednosti). To storimo tako, da pred vrednost napišemo += ali -=.

Toggle

Vrednost animacije lahko tudi določimo kot show, hide ali toggle (z enim pritiskom skriješ animacijo, z drugim prikažeš).

Čakalna vrsta

Čakalna vrsta oziroma Queue pomeni, da če pišemo več <div> elementov skupaj kot animacijo, s temi klici jQuery ustvari "notranjo čakalno vrsto". Potem sproži animirane klice, enega za drugim. Če želimo izvajati različne animacije med seboj, potem uporabimo funkcijo Queue (t.i. Čakalno vrsto).