Dogodki

Vsa dejanja obiskovalcev naše spletne strani, na katere reagira, se imenujejo dejanja, in ta dejanja lahko zabeležimo. Recimo, če bo obiskovalec šel z miško čez določen element mouseenter dogodek, lahko klikne na element click dogodek, dvojni klik dblclick itn. Sintaksa naj bi bila (za primer) $('p').click(); in ob kliku na element se zgodi nek dogodek. V tabeli lahko vidimo nekaj najbolj uporabnih primerov, ki se uporabljajo.

Dogodki
DOGODEK Z MIŠKO DOGODEK S TIPKOVNICO DOGODKI ZA OBRAZCE DOGODKI OKNA ALI DOKUMENTA
click keypress submit resize
dblclick keydown change scroll
mouseenter keyup focus unload
mouseleave blur
mousedown
mouseup
hover

click

Metoda click() elementu pripne funkcijo za obravnavo dogodkov, in se izvede, ko kliknemo na element.

dblclick

Metoda dblclick() elementu pripne funkcijo za obravnavo dogodkov, in se izvede, ko dvakrat kliknemo na element.

mouseenter

Metoda mouseenter() elementu priloži funkcijo upravljalnika dogodkov, in se nam zgodi dogodek, ko v element vstopimo z miško.

mouseleave

Metoda mouseleave() elementu priloži funkcijo upravljalnika dogodkov, in se nam zgodi dogodek, ko element zapustimo z miškinim kazalcem.

mousedown

Metoda mousedown() elementu pripne funkcijo za obravnavo dogodkov, in se zgodi, ko na element kliknemo (ko miškin primarni gumb držimo).

mouseup

Metoda mouseup() elementu pripne funkcijo za obravnavo dogodkov, in se zgodi, ko spustimo primarni miškin gumb. Dokler ga držimo se aktivira metoda mousedown().

Hover dogodek

Metoda hover() ima dve funkciji, in je kombinacija metod mouseenter() in mouseleave().

keypress

Metoda keypress() sproži dogodek pritiska na tipko ali doda funkcijo, ki se zažene, ko pride do dogodka pritiska na tipko. keypress dogodek je sicer podoben dogodku keydown, vendar se keypress dogodek ne sproži na tipke, kot so na primer ALT, CTRL, SHIFT in ESC.

keydown

Metod keydown() sproži dogodek pritiska na tipko ali priloži funkcijo, ki se zažene, ko je tipka pritisnjena.

keyup

Metoda keyup() se aktivira, ko spustimo tipko na tipkovnici, in takrat se sproži nek dogodek ali funkcija, ki jo dodamo.

submit

Metoda submit() se zgodi, ko je obrazec oddan, mogoče ga je uporabiti samo za elemente form. Metoda sproži dogodek ali priloži funkcijo, ki se zaženene, ko do dodgodka pride.

change

Metoda change() sproži dogodek spremembe ali prilože funkcijo, ki se zažene, ko pride do dogodka spremembe. Metoda se pojavi, ko je vrednost elementa spremenjena, in deluje samo na elementih, kot so input, textarea in select.

focus

Metoda focus() sproži dogodek fokusa ali doda funkcijo, ki se zažene, ko pride do dogodka. Dogodek se zgodi, ko element izberemo s klikom miške in dobi fokus.

blur

Metoda blur() pripne funkcijo za obravnavo dogodkov v polje obrazca.

resize

Metoda resize() se pojavi, ko okno brskalnika spremeni velikost.

scroll

Metoda scroll() se zgodi, ko se pomikamo po spletni strani v podanem oknu, in deluje za vse pomične elemente. Metoda sproži dogodek pomikan ja ali doda funkcijo, ki se zažene, ko pride do dogodka drsenja.