HTML

jQuery vsebuje metode, ki lahko spremenijo in manipulirajo s HTML elementi. Zelo pomemben del jQuery je možnost manipulacije z DOM (Document Object Model) slo. Objektni model dokumenta). jQuery vsebuje veliko metod povezanih z DOm, ki olajšajo dostop in upravljanje elementov in atributov. DOM določa standard za dostop do HTML in XML dokumentov.

HTML

Dobimo vsebino in atribute

Preproste a uporabne metode za manipuliranje DOM so:

METODA opis
vsebina text() nastavi ali vrne besedilno vsebino izbranih elementov
vsebina html() nastavi ali vrne vsebino izbranih elementov
vsebina val() nastavi ali vrne vrednost polj obrazca
atribut attr() se uporablja za pridobivanje vrednosti atributov

V naslednjem primeru bomo spoznali, kako pridobiti vsebino z metodami text(), html() in val, v primer je vključen tudi atribut attr(). text() metoda nastavi ali vrne besedilno vsebino izbranih elementov, html() metoda nastavi ali vrne vsebino izbranih elementov, vključno z oznako HTML. Metoda val() nastavi ali vrne vrednost polj obrazca. Za pridobivanje vrednosti atributov se uporablja metoda attr(). Spodaj v besedilni obliki sem izpustil style in table, vse to najdemo v primeru na trinket.

Nastavimo vsebino in atribute

Za prikaz set metod bomo uporabili enake metode, kot smo jih v get.

METODA opis
vsebina text() nastavi ali vrne besedilno vsebino izbranih elementov
vsebina html() nastavi ali vrne vsebino izbranih elementov
vsebina val() nastavi ali vrne vrednost polj obrazca
atribut attr() se uporablja za nastavitev ali spreminjanje vrednosti atributov

Naslednji primer prikazuje, kako nastaviti vsebino z metodami text(), html(), val() in atribut attr().

Funckija povratnega klica za text(), html(), val() in attr() atributa.

Vse štiri zgornje metode text(), html(), val() in attr() imajo tudi funkcijo povratnega klica. Funkcija povratnega klica ima dva parametra, to je indeks trenutnega elementa in izvirno vrednost. Nato vrne niz, ki ga želimo uporabiti kot novo vrednsot iz funkcije. Naslednji primer prikazuje text(), html(), val() in attr() atribut s funkcijo povratnega klica.

Dodajmo vsebino

Z add vsebino lahko dodajamo nove elemente, ogledali pa si bomo append(), prepend(), after() in before() metode.

MEtoda opis
append() vstavi vsebino na konec izbranega elementa
prepend() vstavi vsebino na začetek izbranega elementa
after() vstavi vsebino za izbrani element
before() vstavi vsebino pred izbrani element

append()

Metoda append() vstavlja novo vsebino na konec izbranih elementov.

prepend()

Metoda prepend() pripne besedilo na začetek izbranih elementov.

after() in before()

Metodi after() in before() vstavita vsebino za izbrane elemente. Najlepše se vidi, ko damo metodi skupaj, lahko se seveda uporabljata posamično.