Razno (Miscellaneous)

Kot vemo, jQuery uporablja znak dolar ($) kot bližnjico za jQuery. In ker obstajajo tudi druga ogrodja (framework) za JavaScript, ki uporabljajo znak dolar ($), ima jQuery rešitev tudi za takšne primere. Če dva okvirja (framework) uporabljata enako bližnjico, lahko eden od njih preneha delovati. Ravno zaradi teh JavaScript framwork-ov, ima jQuery implementirano metodo noConflict(). V spodnji tabeli so podane vse razne metode.

Razno (Miscellaneous)
metoda opis
data() priloži podatke izbranim elementom, ali jih pridobi od njih
each() izvede funkcijo za vsak ujemajoči se element
get() pridobimo DOM element, ki se ujemajo z izbirnikom
index() poišče dani element izmed vse ujemajočih se elementov
$.noConflict() sprosti jQuery nadzor nad dolar ($) spremenljivko
$.param() lahko ustvarimo array predstavitev, in se lahko uporablja kot niz URL poizvedbe za zahteve AJAX
removeData() odstrani shranjeni del podatkov
toArray() pridobi vse DOM elemente, ki se nahajajo v jQuery naboru, kot array

data()

Metoda data() priloži podatke izbranim elementom ali jih pridobi od njih. Če podatke želimo odstraniti, uporabimo removeData() metodo.

each()

Metoda each() določi funkcijo, ki se izvaja za vsak ujemajoči se element. Za zaustavitev zanke, lahko uporabimo false.

get()

Metoda get() dobi elemente DOM, ki jih določi izbirnik.

index()

Metoda index() vrne položaj indeksa določenih elementov, glede na druge podane elemente. Elemente lahko določimo z jQuery selektroji ali DOM elementom. Če elementa ni mogoče najti, bo index() vrnil -1.

noConflict()

Metoda noConflict() sprosti nadzor jQuery nad spremenljivko dolar ($). To metodo lahko tudi uporabimo za določitev novega imena po meri, za spremenljivko jQuery. Ta metoda je uporabna, ko druge JavaScript knjižnice uporabljajo dolar ($) za svoje funkcije.

param()

Metoda param() ustvari serijsko array predstavitev, ali predstavitev objekta. Pri zahtevi AJAX se lahko te vrednosti uporabijo kot niz.

removeData()

Metoda removeData() odstrani podatke, ki so bili predhodno nastavljeni z metodo data().

toArray()

Metoda toArray() vrne elemente, ki se nahajajo v jQuery naboru elementov kot array.