Drsenje

Obstajajo tri možnosti zdrsa, slideDown(), slideUp() in slideToggle().

Drsenje

Zdrsne navzdol

Metoda slideDown() se uporablja za odpiranje elementa. Izbirni parameter hitrosti določa trajanje učinka, kako hitro se element odpre. Vrednosti, ki jih lahko uporabimo za hitrost so "slow", "fast" ali "milliseconds". Izbirni parameter povratnega klica je funkcija, ki se izvede po zaključku drsenja.

Zdrsne navzgor

Metoda slideUp() se uporablja za zapiranje elementa. Izbirni parameter hitrosti določa trajanje učinka, kako hitro se element zapre. Vrednosti, ki jih lahko uporabimo za hitrost so "slow", "fast" ali "milliseconds". Izbirni parameter povratnega klica je funkcija, ki se izvede po zaključku drsenja.

Drsni preklop

Metoda slideToggle() preklaplja med metodama slideDown() in slideUp(). Če element odpremo (metoda slideDown()), bomo z naslednjim klikom element zaprli (metoda slideUp()). Izbirni parameter hitrosti ima sledeče vrednosti, ki jih lahko uporabimo so "slow", "fast" ali "milliseconds". Izbirni parameter povratnega klica je funkcija, ki se izvede po zaključku drsenja.