Dogodki

HTML dogodki se sprožijo, ko se na spletni strani zgodi neka "stvar". Te "stvari" so lahko:

Dogodki
  1. nalaganje strani se zaključi
  2. polje za vnos (ang. Input) je bilo spremenjeno
  3. klik na gumb

Za prvi primer sem si izbral najbolj pogosti dogodek v JavaScript, to je onClick() dogodek. Ko pritisneš na element, ki je običajno tipka, se zgodi dogodek. Primer je čisto preprost, samo lahko pa vidite celoten dogodek, ki se zgodi ob pritisku. Več o onClick() dogodku, lahko najdete v knjižnici.

Dogodki s tipkovnico

V HTML dokumentih se lahko izvajajo dogodki, in sicer z uporabo JavaScript. Kateri dogodki se uporabljajo s tipkovnico, si bomo ogledali v spodnjem seznamu.

  1. onkeyup
  2. onkeydown
  3. onkeypress

onKeyUp

Funckija se sproži, ko uporabnik spusti tipko v vnosnem polje. Kako želimo da se dogodek izvrši, je odvisno od nas, lahko naredimo, da se namesto malih pojavijo velike črke, lahko se zgodi nek drug dogodek, kot je window.alert ali se odpre novo onko. Jaz sem v primeru uporabil zgolj vizualni efek, vnosno polje se spremeni, ko tipko spustimo.

onKeyDown

V polje vpiši črko, da vidiš spremembo barve ob vpisu.

onKeyPress

Dogodek se začne, ko uporabnik pritisne tipko. Se pa ne sproži ob vseh tipkah, kot na primer Alt, Ctrl, Shift, Esc v vseh brskalnikih. Če želimo uporabljati dogodek, samo da bo zaznl pritisk na tiko, je priporočljivo uporabljati dogodek onkeydown.

Dogodki z miško

V tem poglavju si bomo ogledali dogodke, ki se izvršijo v HTML dokumentu z miško.

onMouseOver

Dogodek onMouseOver se zgodi, ko se miškin kazalec premakne na element, in se pogosto uporablja skupaj z dogodkom onMouseOut.

onMouseLeave

Dogodek onMouseLeave se pojavi, ko se miškin kazalec premakne iz elementa, uporablja se skupaj z dogodkom onmouseenter, ki se pojavi, ko se kazalec miške premakne na element.

onMouseOut

Dogodek onMouseOut ja aktiven, ko se z miškinim kazalec premikamo po elementu gor in dol, ali iz enega od njegovih podrejenih elementov. Uporablja se skupaj z dogodkom onMouseOver, ki postane aktiven takrat, ko se miškin kazalec premakne na element.

onMouseEnter

Dogodek onMouseEnter postane aktiven, ko se kazalec miške postavi na element. Ta element se pogosto uporablja skupaj z dogodkom onMouseLeave.

onMouseMove

Dogodek onMouseMove se pojavi, ko se miškin kazalec premika, ko je ta nad/v elementom/u.

onMouseUp

Dogodek onMouseUp se aktivira, ko uporabnik klikne na element.

onMouseDown

Dogodek onMouseDown se izvrši, po kliku uporabnika.