Identifikatorji

Vse spremenljivke morajo biti identificirane z edinstvenimi imeni, in se zato imenujejo identifikatorji. To so lahko kratka imena, kot a in b, lahko tudi daljša, kot so starost, priimek itn. Splošna pravila identifikatorjev, si lahko ogledamo v spodnjem seznamu.

 1. imena lahko vsebujejo številke in črke, podčrtaj _ in znak $
 2. imena se morajo začeti s črko
 3. lahko se začnejo tudi z znakom $ ali _
 4. imena so občutljiva na velike in male črke
 5. rezervirana imena, ne morejo biti tudi imena spremenljivk

V JavaScript je znak za enakost = uporabljen kot operater dodelitve, ne pa kot operater v matematiki. V primeru x = x + 5, ki je matematično popoln nesmisel, ima v JavaScript popoln smisel. In sicer dodeljuje vrednost x + 5 do x in rezultat postavi v x, torej se vrednost poveča za 5.

Matematični operater enakosti je v JavaScript zapisan kot ==

vrste podatkov

Spremenljivke lahko vsebujejo števila, in besedne vrednosti. V programiranju se te besede imenujejo nizi, števila pa integer. JavaScript lahko obdeluje številne vrste podatkov, ampak zaenkrat bomo ostali pri številkah in nizih. V primeru je številka napisana brez narekovajev, medtem ko so besede z narekovaji.

ustvarjanje spremenljivk

Če želimo spremenljivko ustvariti, jo moramo poimenovati oziroma razglasiti.

  var Avto
  - če želim dve ali več besed, jih pišem skupaj
  var imeAvta

Po imenovanju spremenljivke, spremenljivka nima nobene vrednosti, in jo moramo dodati.

  Avto = "Renault";

Spremenljivko lahko dodelimo tudi s pomočjo variable ali var krajše.

  var Avto = "Renault";

Sedaj bomo napisali še primer, kjer bomo ustvarili spremenljivko mojAvto, in ji dali ime Renault. Vrednost bomo izpisali s pomočjo id, in metode getElementById().

izjave

Kaj pa, če imamo možnost uporabiti eno samo izjavo, v kateri deklariramo več spremenljivk. Izpiše nam seveda tisto spremenljivko, katere izjavo vpišemo v innerHTML.

nedefinirana vrednost

V računalniških programih se spremenljivke pogosto deklarirajo brez vrednosti. Ker je vrednost nekaj, kar je potrebno izračunati, kar bo šele zagotovljeno kasneje, na primer uporabniški vnos. Takrat bo navedena spremenljivka v takih primerih imela nedefinirano vrednost.

poimenovanje spremenljivk

Če spremenljivko poimenujemo ponovno, ta ne izgubi svoje vrednosti, v primeru bomo ponovno razglasil spremenljivko mojAvto, kjer bo vrednost ostala še vedno Renault.

aritmetika

Tako kot v matematiki, lahko izvajamo več stvari naenkrat s spremenljivkami.

Če uporabimo celo število kot niz, bo to število izpisano kot niz seveda.