Knjižnica

Dobrodošli v JavaScript knjižnico, kamor dodajam vse JS sklice. Napreduje počasi, ker dodam (vsaj zaenkrat) samo stvari, ki jih uporabim oziroma se jih naučim. Za laika kot sem sam, je to čisto dovolj, čeprav hočem poznati vse, zato jih bom po vsej verjetnosti tudi dodal. Za vsako metodo posebej, sem dodal opis in primer.

Knjižnica

addEventListener()

Metoda addEventListener() doda oziroma pritrdi dogodek na določen element.

Naslednji primer deluje v konzoli brskalnika (F12), in deluje tako, da kliknemo na element, in ta se nam izpiše v konzoli. V konzoli se nam izpiše karkoli vpišemo v console.log() ki se nahaja v addEventListener() metodi. V primeru je vpisani samo pet elementov, na Trinket strani, kamor si pišem primere, boste našli za dvajset primerov.

addEventListener

V tretjem primeru bomo spreminjali barve, in prvi, tretji, peti bodo spremenili barvo ob kliku. Vse to smo dosegli z metodo addEventListener().

Boolean

V programiranju imamo dostikrat potrebo po vrsti podatkov, ki ima lahko samo dve vrednosti, to sta true ali false. Funkcijo Boolean se uporablja ravno za takšne stvari. S funkcijo Boolean lahko ugotovimo, ali je spremenljivka resnična ali ne.

NaN

NaN je nezakonita številka v JavaScript. Globalna lastnost NaN je enaka lastnosti Number.NaN

variables

Variables (slo. Spremenljivke) so zabojniki za shranjevanje podatkov, oziroma za shranjevanje podatkovnih vrednosti. Kdaj sploh uporabiti spremenljivko var (krajše za variables)? Spremenljivko vedno razglasimo z var, let ali const. Če želimo, da se koda izvaja v starejših brskalnikih uporabimo var, drugače pa let ali const. Jaz osebno še vedno uporabljam spremenljivko var v večini primerov, čeprav nisem stare šole programer.

let

Spremenljivka let nam omogoča, da spremenljivke razglasimo, tiste, ki so omejene na obseg stavka ali izraza na katerem se uporablja. Za razliko od spremenljivke var, ki spremenljivko definira globalno ali lokalno, ne glede na obseg bloka čez celotno funkcijo, jo spremenljivka let ne spreminja zunaj zanke. Če se spremenljivka let uporabi za razglasitev spremenljivke v a zanki, bo ta spremenljivka vidna le znotraj zanke.

const()

Spremenljivke definirane z const() se obnašajo kot let spremenljivke, ki jih ni mogoče porazdeliti. Spremenljivke const() so najbolj uporabne, kadar želimo definirati vrednosti, ki jih ne bomo spreminjali.

innerHTML

Je lastnost za pridobivanje vsebine elementa, in je tudi najlažji način. Uporablja pa se tudi za pridobivanje ali zamenjavo vsebine HTML elementa. Lastnost innerHTML lahko uporabimo za pridobitev ali spremembo kateregakoli HTML elementa, vključno z html in body.

disable

Če v JavaScript želimo onemogočiti gumb, uporabimo lastnost disabled. V prvem primeru si bomo prvi gumb onemogočili z drugim. V drugem primeru bomo onemogočili gumb po prvem kliku.

this

Ključna beseda this se v JavaScript nanaša na predmet, ki mu pripada. Ima različne vrednosti, glede na to, kje se ga uporablja. V tem primeru, bo metoda this predstavljala besedo kot objekt, objekt si lastijo metode. Kot v vseh primeri, je tudi ta napisan v angleščini (za boljše razumevanje), in moram občasno, kaj spremeniti, kot sem v tem primeru.

  1. metoda se nanaša na objekt lastnika
  2. sama beseda this se nanaša na globalni objekt
  3. v funkciji se beseda this nanaša na globalni objekt
  4. v funkciji, v strogem načinu je nedefinirano
  5. v dogodku se beseda this, nanaša na element, ki ga je ta dogodek prejel
  6. metodi, kot sta call() in apply() lahko this napotita na katerikoli objekt

value()

Value (slo. Vrednost), vrne vrednost atributa vrednosti niza. Value vsebuje vrednost, ki jo vpišemo v oklepaje (). Ob pritisku na tipko, se bo spremenilo ime v vnosnem polju.

indexOf()

Metoda vrne položaj prvega pojava določene vrednosti v nizu. Ta metoda je -1, če niz ne obstaja. Metoda indexOf() temelji na velikih in malih črkah. Iz stavka, ali besede, ki jo napišemo pod spremenljivko var, vpišemo v indexOf() oklepaje, in ob pritisku na gumb, se nam bo izpisalo, na katerem mestu se ta črka nahaja. V primeru, da črka ne obstaja, se nam izpiše -1.

1 2 3 4 5 6