min()

Metoda min() vrne število z najnižjo vrednostjo.

max()

Metoda max() se uporablja za izpis največjega števila v seznamu.

random()

Metoda random() se uporablja za naključno izbiranje števil, ki jih določimo v oklepajih (). Privzeto se vedno šteje tudi številka 0, in zadnja številka se ne šteje. V našem primeru smo za random() * 10 vpisali še +1 kar pomeni, da bo vedno zraven naključnega števila, prištel 1. Pomeni, da se 0 ne prikazuje, in tudi šteje do zadnje vpisane številke, ki je navedena.

onClick()

Dogodek onClick() je verjetno najbolj uporabna metoda. Lahko jo uporabimo na vseh HTML elementih, s katerimi najpogosteje odpremo drugo okno ali stran.

querySelector()

Metoda querySelector() vrne prvi element, ki se ujema z določenimi CSS izbirniki v dokumentu. Vrne samo prvi element, ki se ujema z navedenimi izbirniki. Če bi želeli, da spremeni vse izbirnike, pa uporabimo metodo querySelectorAll(). Če se izbirnik ujema z ID dokumenta, ki se uporablja večkrat, vrne prve ujemajoči se element, kjer moramo upoštevati, da mora ID biti edinstven, in se ne sme uporabiti več kot enkrat.

querySelectorAll()

Metoda querySelectorAll() vrne vse elemente v dokumentu, ki se ujemajo z določenimi CSS izbirniki, kot statični NodeList objekt. Objekt NodeList predstavlja zbirko vozlišč, do katerih je mogoče dostopati po indeksnih številkah. Prvi indeks je 0!

Primer iskanja HTML elementa s pomočjo CSS izbirnika.

nth-child()

Atribut nth-child() se uporablja za spremembo HTML elementa. Če želimo spremeniti pisavo, barvo, dodati border, spremeniti katerikoli slog, to lahko naredimo z atributom nth-child().

removeChild()

Z atributom removeChild() odstranimo besedilo na spletni strani.

appendChild()

Atribut appendChild() uporabim, ko želim dodati nove vrstice v seznamih.

createElement()

Atribut createElement() nam doda nov element na spletni strani.

getElementById()

Metoda getElementById() vrne element z določeno vrednostjo, in vrne nič, če element ne obstaja. Je ena najpogostejših metod v HTML DOM, ker se uporablja skoraj vsakič, ko želimo dokument prebrati ali urediti.

Primer iskanja HTML elementa s pomočjo CSS izbirnika, ki smo ga naredili tudi s querySelectorsAll().

getElementsByTagName()

Metoda getElementByTagName() vrne zbirko vseh elementov z določenim imenom oznake.

getElementsByClassName()

Metoda getElementsByClassName() vrne zbirko elementov z enakim imenom razreda.

1 2 3 4 5 6