JavaScript

JavaScript je bil razvit popolnoma neodvisno od Jave, čeprav si z njo deli lastnosti in strukture. Lahko sodeluje s HTML kodo, in s tem stran poživi z dinamičnim izvajanjem, za kar se tudi uporablja, za izdelavo dinamičnih strani. JavaScript se vključi v HTML, da opravi naloge, ki niso mogoče s statično stranjo.

JavaScript

Spletne strani niso edino mesto, kjer lahko uporabljamo JavaScript. Tudi veliko namiznih in strežniških programov uporablja ta programski jezik. Najbolj znan med temi jeziki je, node.js. Najbolj uporabna metoda v JavaScript, je verjetno getElementById(), ki se uporablja za spremembo elementa.

Orodja za delo

Orodja s katerimi lahko izvajamo HTML dokument so enaki. To so Notepad++, Visual Studio Code, Beležnica itd. in seveda najboljši izmed njih PHP Storm. JavaScript je razvit predvsem zato, da statičnim spletnim stranem dodamo interaktivnost. Je script-ni jezik, ki je enostaven za uporabo, kakor tudi za samo razumevanje. Za delovanje ne potrebujemo strežnika, in izhaja iz programskega jezika C, kar pomeni, da že ima neke vhodno / izhodne funkcije. Uporablja se za dinamičnost spletne strani.

Orodja za delo

komentar

V JavaScript lahko uporabljamo komentarje, ki so vidni samo nam. Komentar lahko tudi uporabimo, da se koda ne izvrši, jo komentiramo. Komentiramo lahko eno vrstico:

    //komentar

Za več vrstično komentiranje uporabimo:

    /* več vrstični komentar */

pojavno okno

Pojavno okno je nekakšen alert box, ki se odpre, ko pride do napake.

konzola

Če želimo pregledati ali videti HTML kodo, je to najlažje storiti v brskalniku samem. S pritiskom na tipko F12 se nam odpre Developer Mode (način razvijalca) način, kjer lahko v Pregledovalniku preverimo in pregledamo vso kodo. Vse, kar spremenimo v razvijalcu, se ne shrani. V konzoli pa lahko odkrivamo napake, ki se pojavijo na naši spletni strani. V bistvu nam je konzola v veliko pomoč za razhroščevalnik (debugging), preko katerega lahko pridemo do rezultatov oziroma odkritih napak, in nam, zato olajša delo.

Metoda console.log izpiše sporočilo v konzoli, in je uporabna za namene testiranja. Ko bomo preizkušali to metodo, mora prikaz konzole biti viden/aktiven, tipka F12.

    <button type="button" onclick="console.log('Dobrodošli v JavaScript vadnico!')">Konzola</button>

JavaScript način

JavaScript način nam pomaga pri pisanju dokumenta za našo spletno stran. Lahko naredimo zunanji dokument, ki je najboljši, ker imamo vse script-e napisane v eni sami datoteki. In ko moramo odpraviti napako, to storimo v eni sami datoteki, in ne na vsaki strani posebej. Ko v js dokument napišemo neko funkcijo, uporabimo dogodke z miško ali dogodke s tipkovnico da jih pokličemo v dokument. Ko je dokument končan, ga v HTML dokument dodamo kot:

    <script type="text/javascript" src="imeDatoteke.js"></script>
JavaScript način

Poznamo še dva načina, kjer pišemo script v samem dokumentu, in se imenuje notranji način. Vgrajeni oziroma inline način pa se v večini uporablja za razne dogodke. Inline način se vpisuje tako, da ga vpišemo, kar v element sam, kot je recimo osvežiti spletno stran z gumbom.

    <button class="gumb-zelen" onclick="window.location.reload()">Osveži spletno stran!</button>

Zunanji JavaScript pomeni, da scrip napišemo v zunanjo datoteko, in jo shranimo na strežnik kot .js. Potem jo z ukazon (prikazano v primeru), uvozimo v naš dokument.

Dodajam še primer notranjega načina, in sicer sem v odstavek dodal id, ki sem ga imenoval primer in ga dodal v JavaScript. V JavaScript vidimo tudi atribut getElementById, ki pomeni, da se sklicuje na določen element, v mojem primeru je to odstavek. Lastnost InnerHTML pomeni, da bo elementu spremenil vsebino ob pritisku na gumb. onclick je atribut, ki bo spremenil vrednost besedila ob pritisku.

V tretjem primeru naj bi z gumbi prižigali in ugašali žarnico.