Vgrajene funkcije

Python ima velik izbor že vgrajenih funkcij, oglejmo si ji.

Vgrajene funkcije
funkcija opis primer
abs() vrne absolutno vrednost števila oglej si primer
all() vrne True, če so vsi vpisani podatki enaki, drugače vrne False oglej si primer
any() vrne True, kadar je katerikoli vpisan element resničen oglej si primer
ascii() nadomesti vse, lahko je string, tuple, seznam in drugo predmete z nadomestnimi znaki oglej si primer
bin() vrne binarno različico določenega celega števila oglej si primer
bool() vrne logično vrednost določenega predmeta, ki bo vrnil True oglej si primer
bytearray() vrne objekt bytearray oglej si primer
bytes() vrne predmet bytes, in jih lahko pretvori v predmete bajtov ali ustvari prazne predmete določenih velikosti oglej si primer
callable() vrne True, če je vpisani objekt mogoče poklicati, drugače nam vrne False oglej si primer
chr() vrne znak, ki predstavlja določeno unicode oglej si primer
compile() vrne naveden vir kot kodni objekt, ki je pripravljen za izvedbo oglej si primer
complex() vrne kompleksno število, z določitvijo realnega in namišljenega števila oglej si primer
delattr() bo iz podanega predmeta izbrisala navedeni atribut oglej si primer
dict() ustvari slovar, ki je neurejena, spremenljiva in indeksirana spremenljivka oglej si primer
dir() vrne vse lastnosti in metode določenega predmeta brez vrednosti oglej si primer
divmod() vrne tuple(), ki vsebuje količnik in preostanek oglej si primer
enumerate() zbirko, kot je tuple() vrne kot enumerate objekt, in doda števec kot ključ predmeta oglej si primer
eval() ovrednoti podani izraz oglej si primer
exec() izvrši kodo, in sprejme večjo količino kode kot eval(), ki sprejme samo en izraz oglej si primer
filter() vrne vrednost, če so elementi filtrirani skozi funkcijo, da preizkusi, ali je element sprejet ali ne oglej si primer
float() vrne število s plavajočo vejico, sestavljeno iz številke ali niza X oglej si primer
format() formatira določeno vrednost, v določeno obliko oglej si primer
frozenset() vrne nespremenljiv objekt kompleta frozenset oglej si primer
getattr() vrne vrednost atributa iz podanega predmeta oglej si primer
globals() vrne tabelo simbolov kot slovar oglej si primer
hasattr() vrne True, če navedeni objekt vsebuje atribut, ki je naveden v objektu, drugače vrne False oglej si primer
hex() pretvori vpisano število v šestnajstiško številsko vrednost oglej si primer
id() vrne edinstven id objekta, ki je dodeljen, ko je ustvarjen oglej si primer
input() omogoča vnos uporabnika oglej si primer
int() pretvori vrednost v celo število oglej si primer
isinstance() vrne True, ko je navedeni objekt določenega tipa, drugače vrne False oglej si primer
issubclass() vrne True, ko je navedeni objekt podrazred navedenega objekta, drugače False oglej si primer
iter() vrne objekt oglej si primer
len() vrne število elementov v objektu, ko je objekt niz oglej si primer
list() ustvari seznam, ki je urejena in spremenljiva zbirka oglej si primer
locals() vrne tabelo lokalnih simbolov kot slovar oglej si primer
map() izvrši določeno funkcijo za vsak element v dokumentu oglej si primer
max() vrne element z najvišjo vrednostjo, če so vrednosti nizi se opravi abecedna primerjava oglej si primer
memoryview() vrne objekt pomnilniškega tipa iz določenega objekta oglej si primer
min() vrne element z najnižjo vrednostjo, če je element niz, vrne najnižjega po abecednem redu oglej si primer
next() vrne naslednji element v zbirki oglej si primer
object() vrne prazen objekt oglej si primer
oct() pretvori celo število v osmiški niz, predpona je 0o oglej si primer
open() odpre datoteko, in jo vrne kot datotečni objekt oglej si primer
ord() vrne številko, ki predstavlja kodo unicode znaka oglej si primer
pow() vrne vrednost (a), v stopnjo (b) oglej si primer
print() natisne sporočilo na zaslon (v terminal) ali drugo standardno izhodno napravo oglej si primer
range() vrne zaporedje številk oglej si primer
reversed() vrne obrnjeni predmet elementa oglej si primer
round() vrne število z decimalno vejico, ki je zaokrožena različica določene številke z navedenim številom decimalnih mest oglej si primer
set() ustvari nastavljeni objekt oglej si primer
setattr() nastavi vrednost določenega atributa, določenega objekta oglej si primer
slice() vrne razrezan predmet oglej si primer
sorted() vrne razvrščen seznam določenega objekta oglej si primer
str() pretvori določeno vrednost v niz oglej si primer
sum() vrne vsoto števil oglej si primer
super() se uporablja za omogočanje dostopa do metod in lastnosti starševskih (parent) ali sorodniških (sibling) razredov oglej si primer
tuple() lahko uporablja okrogle oklepaje () za označevanje praznega prostora oglej si primer
type() vrne vsoto podanega predmeta oglej si primer
vars() vrne atribut __dict__ predmeta oglej si primer
zip() vrne zip objekt oglej si primer
NA VRH
Vadnica Nadaljevanje MySQL Vgrajene funkcije