Vadnica za izdelavo spletnih strani in programiranja

Vadnica za izdelavo spletnih strani in programiranja


HTML

HTML je standardni jezik pri katerem s pomočjo atributov in oznak izdelujemo spletne strani. Koda v HTML dokumentu se vedno začne z lomljenim oklepajem, in potem ime elementa. Če je to glava je oznaka h1, če je to odstavek je oznaka p, in zaključimo z lomljenim oklepajem. Dokument se lahko izdela v beležnici, ali z uporabo orodij. Obstaja kar nekaj brezplačnih programov za pisanje HTML dokumenta, med katere spada Beležnica v sistemu Windows, in v ostalih operacijskih sistemih. Vse, kar moramo storiti, ko dokument pišemo, je, da ga shranimo pod .html, in pod Vrsta datoteke izberemo Vse datoteke. Definirati moramo še dve pomembni oznaki, to sta heading in body, tudi style še pride, ampak ta je za CSS. Če bomo uporabljali šumnike moramo dodati UTF-8.

CSS

CSS je pripomoček, s katerim urejamo HTML, in skrbi za prezentacijo spletnih strani. Z njim definiramo stil ali obliko HTML strani, odvisno, kaj se naj na strani prikaže. Določimo lahko barve, velikosti, zamike, oblazinjenja, okvirje, pozicije in ogromno drugih stvari. Zbirniki se uporabljajo za 'iskanje' HTML elementov, ki jih želimo preoblikovati. Zbirnik kaže na HTML element, ki ga želimo oblikovati, oblikovalski blok pa vsebuje izjave ločene s podpičji. Vsaka izjava vključuje CSS lastnosti in vrednosti, ločenih s podpičjem, medtem ko se izjava konča s podpičjem, se bloki končajo z zavitimi oklepaji. Celotni videz spletne strani lahko spremenimo z External CSS, tako da spremenimo samo eno datoteko. Za zunanji css-a, moramo napisati datoteko v beležnici.

Sass

Sass je CSS predprocesor, ki zmanjša čas ponavljanja CSS-a, in s tem prihranimo ogromno časa. Preden nadaljujete z branjem tega dokumenta, morate poznati HTML in CSS. Dodan primer prikazuje, kako lahko nastavimo določene atribute, kot je to barva, ozadje, zamike, oblazinjenje itn. in to potem vnašamo v posamezne razrede. Ko začnemo izdelovati spletno stran, običajno začnemo z oblikovanje. In ko želimo oblikovati tabele, lahko tudi samo glave ali odstavke, običajno rabimo neko ozadje in barvo, kar seveda ne dela težav pri slogu, ki ima 10 vrstic. Predstavljajte si, da imamo 1000 vrstic kode samo za slog, in ko zamenjamo nekaj ozadij in barv, pozabimo, kakšno barvo ali zamike in še kaj drugega. Ko delamo slog preprosto pokličemo barvo, ki smo jo shranili.

JavaScript

JavaScript je bil razvit popolnoma neodvisno od Jave, čeprav si z njo deli lastnosti in strukture. Lahko sodeluje s HTML kodo, in s tem stran poživi z dinamičnim izvajanjem, za kar se tudi uporablja, za izdelavo dinamičnih strani. JavaScript se vključi v HTML, da opravi naloge, ki niso mogoče s statično stranjo. Če želimo pregledati ali videti HTML kodo, je to najlažje storiti v brskalniku samem. S pritiskom na tipko F12 se nam odpre Developer Mode (slo. Način razvijalca) način, kjer lahko v Pregledovalniku preverimo in pregledamo vso kodo. Vse, kar spremenimo v razvijalcu, se ne shrani. V konzoli pa lahko odkrivamo napake, ki se pojavijo na naši spletni strani. Metoda console.log izpiše sporočilo v konzoli, in je uporabna za namene testiranja.

jQuery

jQuery je dodatek, knjižnica, lahko bi rekel nadgradnja JavaScript. Namen jQuery je olajšati uporabo JavaScript na spletnih straneh. Preden začnemo nadaljevati, bi bilo smiselno poznati HTML, CSS in JavaScript, ki jih seveda najdete na moji spletni strani. jQuery prevzame veliko običajnih opravil JavaScript kode, in jih zavije v metode. Obstajata dva načina, kako uporabljati jQuery na spletnih straneh. Prvi je, da prenesemo knjižnico iz jquery.com, druga možnost pa, da knjižnico vključimo iz CDN – Content Delivery Network. CDN način je enostavnejši, ki ga uvozimo direktno iz Google Api centra, in ga samo prilepimo v glavo našega HTML dokumenta. Sintaksa jQuery je narejena po meri, za izbiranje HTML elementov, in za izvajanje nekaterih dejanj na elementih.

AngularJS

AngularJS je framework (strukturni okvir) za razvoj spletnih aplikacij. Omogoča nam uporabo HTML kot predlogo, in razširi HTML sintakso, ter odstrani velik del kode. Uporablja drugačen pristop, ker, ko potrebuje določene specifikacije za aplikacijo, enostavno pokliče iz knjižnice, in prikaže v brskalniku. Pisal bom o direktivah, izrazih, filtrih, modulih in kontrolorjih, ter še dodal dogodke, obrazce, vnos uporabnika in še veliko drugega. Nameščati kaj posebnega ni potrebno, vse kar moramo narediti je, da v glavo <head> vpišemo naslednja script-a. Modul ngSanitize ponuja funkcionalnost za čiščenje HTML-ja. Bistvo AngularJS je, da razširi HTML spletno stran, podobno kot jQuery. HTML razširja s svojimi ng direktivami, ki definira AngularJS aplikacijo.

PHP

PHP je enostaven jezik, kjer ni potrebno eksplicitno podajati, kako se spremenljivke definirajo. Je zelo podoben JavaScript jeziku, kar se tiče spremenljivk samih, in njihovih definicij. Če je spremenljivka tipa integer, je ni potrebno posebej definirati, ampak jo bo interpreter zaznal sam. Zaznal jo bo na podlagi podatka. PHP deluje na skoraj vseh (če ne, kar vseh) platformah, kot so Windows, Linux, Unix, Mac itd. in je združljiv s skoraj vsemi strežniki (Apache). Podpira široko paleto podatkov, je brezplačen, in enostaven za učenje. Ko imamo na primer stran, na kateri imamo 10 pod strani, in na vsaki pod strani želimo imeti meni s statično glavo. Če si predstavljate, da smo mi ta uporabnik, in imamo na voljo več prispevkov, bomo na enem prispevku potrdili obrazec. In ko ga bomo potrdili, bomo s pomočjo php-ja ta podatek poslali na MySQL bazo.

MySQL

MySQL baza podatkov je najbolj priljubljen sistem baz podatkov, ki se uporablja skupaj s PHP. MySQL je odprto-kodni sistem za upravljanje relacijskih baz podatkov. Tako kot druge relacijske baze podatkov tudi MySQL uporablja osnovne tabele, omejitve, sprožilce, vloge, shranjene postopke in poglede kot glavne komponente. Tabela je sestavljena iz vrstic, in vsaka vrstica vsebuje podatke za vsak stolpec. MySQL uporablja primarne ključe za enolično identifikacijo vsake vrstice v tabeli, in tipk za zagotovitev referenčne celovitosti med dvema povezanima tabelama. Preden se sploh česa lotimo, si moramo namestiti vse gonilnike. Za mene obstajata dve možnosti, težja in lažja. Težja je, da gremo na PHP uradno stran, in si naložimo gonilnike, kar je super samo za PHP, deluje zelo dobro, ampak mi potrebujemo še MySQL.

WordPress

WordPress dokument predstavlja izdelavo spletnih strani. Na strani boste našli veliko o optimizaciji spletne strani, prilagajanje vizualnih in funkcionalnih elementov spletnega mesta. Pri izdelavi spletne strani je ključnega pomena večje število različnih elementov, ki pripomorejo in vplivajo na izdelavo kakovostne spletne strani. Prva stvar, ki si jo moramo vprašati je namen našega spletišča. Postaviti si moramo cilj in namen, kaj bo spletna stran predstavljala, saj je tako izdelava hitrejša in jasnejša. Kar pripomore k izboljšanju je tudi poznavanje naše ciljne skupine, in tako osredotočanje le na njo. Eden izmed najbolj pomembnih dejavnikov, da obiskovalci ostanejo na naši strani, je videz naše spletne strani. Govorim o sami grafični podobi, izbira teme itn. V današnjem času je veliko spletnih mest, ki so za uporabnika nevarne.

Csharp

C# je programski jezik, ki ga je razvil Microsoft, in deluje na .NET Framework. Uporablja se za razvoj spletnih, namiznih in mobilnih aplikacij, za razvoj iger in tako naprej. Za programiranje bom uporabljal program Rider, in kot prvo bom opisal, kako sploh začnemo delati z njim. Ker pa je to programski jezik, ki kot že rečeno, ga je razvil Microsoft, in ponuja tudi orodje za delo, ki se imenuje Visual Studio, bom opisal, kako sploh z njim začeti. Komentiranje je dobrodošlo v vsakem programskem jeziku, kjer si lahko zapisujemo potek našega dela, naj bo to za delo v timu ali, če delamo sami. Po določenem času bomo pozabili, kaj smo delali, in komentarji so v teh trenutkih dobrodošli. Lahko se uporabijo tudi, za preprečitev izvršbe pri preizkušanju alternativne kode. Enovrstični komentarji se začnejo z dvema poševnima črtama //.

Python

Python je visoko nivojski računalniško-programski jezik oziroma interpretni visoko ravni večnamenski programski jezik. V glavnem, Python podpira dinamične podatkovne tipe, kar ga naredi drugačnega od, na primer Jave, ali C-ja. Zaradi dinamičnih podatkovnih tipov je bolj podoben jezikom kot so Perl ali Ruby. Upravlja s pomnilnikom in je objektno orientiran programski jezik, ki je bil razvit kot odprto-kodni projekt, in ga tudi upravlja neprofitna organizacija Python Software Foundation. Ko Python namestimo, ima na voljo že nekaj vgrajenih knjižnic oziroma modulov, ki jih imenujemo build-in funkcije. Nekaj izmed njih, je napisanih v C jeziku, za doseganje optimalnih časov pri klicanju in izvedbo le-teh. Python je zaradi svoje preproste sintakse izredno preprost za uporabo.